Network Security

​​​​​​​​​Network Security

Zabezpečení sítě je zásadní pro ochranu klientských dat a in​formací, zabezpečení sdílených dat, zajištění spolehlivého přístupu i výkonu sítě a také ochrany před kybernetickými hrozbami.


 


Náš příběh 

Network Security zahrnuje návrh, implementaci i správu síťových technologií pro ochranu informačních systémů společností. Součástí této služby jsou například oblasti zahrnující řízení přístupů, sítové ochrany proti škodlivému software, zabezpečení aplikací, analýzy architektur, monitoring sítí, konfigurace firewallu i VPN a další různé typy zabezpečení související se síťovou bezpečností. 
Zabezpečení sítě je zásadní pro ochranu klientských dat a informací, zabezpečení sdílených dat, zajištění spolehlivého přístupu i výkonu sítě a také ochrany před kybernetickými hrozbami. Dobře navržené řešení zabezpečení sítě snižuje režijní náklady a chrání organizaci před nákladnými ztrátami. Zajištění legitimního přístupu k systémům, aplikacím a datům umožňuje obchodní operace a dodávky služeb i produktů zákazníkům. 
Hlavní výhodou naší služby je její komplexnost začínající při samotném návrhu, který je specifický a na míru vytvořený pro každého zákazníka. Již na počátku zahrnuje hlubokou analýzu bezpečnosti daného prostředí. Díky tomu nám umožňuje precizní implementaci naplánovaných technologií, jak z hlediska provozu, bezpečnosti i nákladů. Celkovou komplexitu této služby pak uzavírá možnost plné podpory provozovaných technologií a také konzultační služby.​​

Popis řešení

​V rámci Network Security vám nabízíme navazující produkty:


Naše výhody

S čím vám můžeme pomoci?

 • ​​s bezpečnostním návrhem sítí,
 • s návrhem vhodných technických opatření,
 • s jejich implementací,
 • s následnou správou a podporou,
 • s audity architektur a technologií,
 • s vašimi dotazy a různými dalšími požadavky.

Přidané hodnoty AEC

 • ​​Vyvíjíme vlastní nástroje, které nám a našim zákazníkům usnadňují správu technologií.
 • Testujeme různé kombinace technologií a jejich vzájemnou integraci.
 • Používáme interní best-practices vycházející z reálných zkušeností v různých prostředích.
 • Klientům radíme, jak nejlépe umíme. Nesnažíme se nabízet konkrétní výrobky.
 • Jsme dlouhodobým partnerem. Neprovádíme krátkozraké prodeje technologií, které pro klienty nejsou vhodné.​
 • ​Spolupracujeme s ostatními bezpečnostními týmy, čímž zachováme návaznost na jiné technologie, na výsledky penetračních testů i na již provedené analýzy.

Proč zvolit AEC?

 • ​ Patříme mezi zavedené české security firmy, na trhu úspěšně působíme již déle než 30 let. 
 • Nasloucháme klientům a přizpůsobujeme služby jejich potřebám a časovým možnostem. 
 • Náš tým tvoří specialisté s bohatými zkušenostmi z oblasti vývoje i etického hackingu. 
 • Sledujeme moderní trendy v oblasti vývoje, bezpečnosti a technologií. 
 • Při analýzách zdrojových kódů klademe důraz na manuální revize, které vedou k odhalení většího množství chyb než běžná automatizovaná řešení. 
 • Umožňujeme provádění komplexních bezpečnostních auditů kombinací několika bezpečnostních disciplín. 
 • Stavíme své služby na mnohaletých zkušenostech a léty prověřených standardech.

Reference

Naše zkušenosti z projektů​ pro významné organizace ve svém oboru rádi sdělíme na vyžádání.​

Kontaktujte nás


Ověření: 

​​