AEC Security Academy

​​​​​AEC Security Academy

Pomocí krátkých a jednoduchých videí se vaši zaměstnanci naučí vše o informační bezpečnosti, způsobech ochrany informací a prevenci před jejich únikem.

 

Posilte nejslabší článek informační bezpečnosti – lidský faktor

Provedli jsme u zákazníka test pomocí sociálního inženýrství. Výsledkem bylo alarmující množství zaměstnanců, kteří nám vyzradili důvěrné informace. S jejich pomocí jsme se snadno dostali k datům společnosti. Tím jsme identifikovali potřebu vzdělávání zaměstnanců o nástrahách, kterým čelí.

Zadavatel si z naší nabídky vybral školení v podobě e-learningu. Formou krátkých zábavných videí se zaměstnanci učili vše o IT bezpečnosti na pracovišti i v běžném životě. Ze zpětné vazby víme, že absolventi ocenili poutavou formu, srozumitelný výklad a užitečnost informací pro každodenní život.

Po čase jsme testy sociálním inženýrstvím opakovali a ukázaly nám znatelně lepší výsledky. Zaměstnanci dokázali rozpoznat hrozby a adekvátně na ně reagovali. Nesprávně se zachovali jen ti, kteří neprošli všemi kurzy.

Popis řešení

​Videokurzy:

 • ​Bezpečné chování v síti
 • Bezpečné surfování na internetu
 • E-mail bezpečně
 • Bezpečnost mimo kancelář
 • Bezpečnost mobilních zařízení
 • Hesla bezpečně
 • Mazání a skartování informací
 • Uchovávání dat na USB
 • Klasifikace informací
 • Reakce zaměstnanců při bezpečnostním incidentu
 • Phishing
 • Základy ochrany osobních údajů 

​Sociální inženýrství: 

 • úvod a nejčastější útoky (03/2023)
 • technologické útoky (04/2023)
 • fyzické útoky (06/2023)​

Přínosy našeho řešení

​Zábavná forma

Kurzy jsou tvořeny formou poutavých animovaných videí. 

Krátká videa

Průměrná délka kurzu je stanovena na 6–8 minut. Jedná se o efektivní délku sdělené informace, u které uživatelé neztrácejí pozornost a vnímají sdělený obsah. 

Ve čtyřech jazycích

Lokalizováno do českého, slovenského, anglického a německého jazyka (vybrané kurzy). 

Testování

Kurzy jsou zakončeny testem, pro ověření získaných znalostí. 

Reporting

Získání přehledného reportu o průběhu vzdělávání a také o výsledcích závěrečných testů. 

Vytvořeno specialisty na IT bezpečnost 

Kurzy jsou tvořeny přímo specialisty na IT bezpečnost. 

Webináře 

Přístup k námi pořádaným webinářům, reagujícím na aktuální kybernetickou situaci.

Vzdělávací platforma 

Pomocí krátkých a uživatelsky přívětivých videí se vaši zaměstnanci naučí vše potřebné o informační bezpečnosti, způsobech ochrany informací a prevenci před jejich únikem. 

Každý kurz je zakončený vědomostním testem, který účastníkovi poskytne okamžitou zpětnou vazbu a managementu dá komplexní přehled o celkové úrovni bezpečnostního povědomí uvnitř organizace. Na základě analytických výsledků lze rychle a přesně identifikovat slabá místa a přijmout následná opatření. 

Přizpůsobíme se vašim potřebám

 • Možnost objednání kurzu na míru dle vašich potřeb
 • Uzpůsobení uživatelského prostředí logem a barvami vaší společnosti 

Vyberte si řešení, které vám vyhovuje 

Poskytnutí kurzů s naší platformou 

Připojte se do naší platformy a během okamžiku můžete zahájit celý proces vzdělávání. Zaškolíme vašeho administrátora, ten pak bude moci importovat a spravovat uživatele, přidělovat kurzy, vytvářet zprávy, plánovat proces vzdělávání a posílat e-mailové notifikace. Všechno s naší podporou a údržbou. 

Poskytnutí kurzů do vaší platformy 

Máte svoji vlastní platformu a chcete pro vzdělávání využívat pouze tu vaši? Můžete! Kurzy Vám dodáme ve formátu, který umožní jejich snadné nasazení do vaší vzdělávací platformy. 

Vytvořte si bezpečnou kulturu ve vaší společnosti 

E-learningová platforma je pouze část procesu, který cílí na získání bezpečnostního povědomí ve vaší společnosti. Pro podporu tohoto cíle, nabízíme i další naše služby:

 • Phishingové kampaně 
 • Testy sociálního inženýrství 
 • Tvorba plakátů a jiné grafiky 
 • On-site školení​

O AEC

​​Nejslabším článkem kyberbezpečnosti je lidský faktor, který často pramení v pouhém nepochopení. Proto Security Academy kombinuje použití nejnovějších technologii se znalostmi z pedagogiky a psychologie. Obsahuje nejen komplexní učení zahrnující propracovaná videa, e-learning a podrobná on-line školeni, ale i řadu dalších unikátních metod, které dokážou účastníky zaujmout natolik, že se téma kybernetické bez​pečnosti stane přirozenou součásti kultury vaší organizace. 

Jsme experti s třicetiletou praxí a díky zkušenostem z řady projektů a školení vám dokážeme osvětlit psychologii útočníků a realisticky tak vylíčit bezpečnostní hrozby postavené na každodenních situacích.

Reference

Reference vám rádi předáme na vyžádání.

Kontaktujte nás


Ověření: 

​​