BCM

​​​​​​​​​​Business Continuity Management

Pomůžeme vám identifikovat klíčové firemní procesy a s nimi spojený vitální personál. Ukážeme nejen na kritické prvky ICT infrastruktury, ale i na důležité reporty a dokumentaci, bez kterých by Vaše podnikání v době havárie nemohlo pokračovat. Poté Vám pomůžeme vytvořit plány obnovy pro případ, že by se cokoliv pokazilo. A pokud už se něco pokazí, tak Vám můžeme pomoci se zvládnutím krizové situace. Máme s tímto bohaté zkušenosti a výsledky, které najdete v našich referencích.

 

Náš příběh

Během 5 hodin obnoví investiční skupina své datové centrum, které dříve nebyla schopná obnovit ani do několika dnů

V nadnárodní investiční skupině došlo k noční havárii v datovém centru, které sloužilo všem jejím pobočkám. Při havárii se rychle zjistilo, že neexistuje fungující krizový scénář a pravděpodobně nebude možné služby datového centra obnovit.

Společnost se okamžitě obrátila na AEC s žádostí o pomoc a již dopoledne následujícího dne byl náš tým na místě a podílel se na obnově datového centra. Hned při odstraňování škod jsme sbírali data, abychom v budoucnu snížili negativní dopady těchto situací.

BCM konzultanti z AEC pomohli s definováním odpovědností pro koordinaci havarijních týmů s pomocí Krizového výboru na lokální úrovni. Sestavili jsme havarijní plány a připravili testovací scénáře, aby bylo možné plány v budoucnu ověřovat. Obnovu datového centra podle těchto plánů by nyní firma zvládla již během 5 hodin.

Business Continuity Management, Řízení kontinuity činností

Ochrana klíčových procesů organizace v případě jejich narušení nebo ztráty vlivem havárie, přírodní katastrofy či bezpečnostního incidentu.

Business Continuity Management je strategická a taktická způsobilost organizace. Cílem BCM je vytvořit takové havarijní plány a plány obnovy, které společně s implementací technicko-systémových opatření umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů organizace na předem stanovené minimální úrovni, a to v případě jejich narušení nebo ztráty vlivem havárie, přírodní katastrofy či bezpečnostního incidentu.

 

 

Přínosy BCM

V případě havárie či zásadního bezpečnostního incidentu BCM významně pomůže efektivně a rychle zajistit obnovu klíčových procesů organizace včetně provozu ICT aniž by to mělo negativní dopad na plnění stanovených podnikatelských záměrů, smluvních povinností a závazků vůči zákazníkům.

Při implementaci BCM se řídíme požadavky mezinárodních norem ISO 22301, BS 25777, ISO/IEC 27001 a dalšími mezinárodně uznávanými metodikami.

Reference

V této oblasti máme mnohaleté zkušenosti z implementací řady projektů pro významné organizace ve svém oboru, jako jsou:

  • L'ORÉAL Česká republika s.r.o.

  • Swiss Life Select Česká republika s.r.o.

Kontaktujte nás


Ověření: