Cloud Security

​​​​​​​​​​​Cloud Security

Cloud Secutity označuje širokou škálu zásad, technologií, aplikací a ovládacích prvků používaných k ochraně virtualizovaných IP adres, dat, aplikací, služeb a související infrastruktury cloudových systémů​.

 


Náš příběh 

Cloud Secutity označuje širokou škálu zásad, technologií, aplikací a ovládacích prvků používaných k ochraně virtualizovaných IP adres, dat, aplikací, služeb a související infrastruktury cloudových systémů. Řada organizací si s přechodem do cloudu není jistá a rozhodnutí takového řešení odkládá. Výraznou roli hraje nejistota vyplývající z nedůvěry k ukládání dat v cizím prostředí a obavy o jejich nedostatečné zabezpečení. 
Našim klientům důrazně doporučujeme hned zezačátku přistoupit k provedení analýzy rizik a k nastavení bezpečnostních pravidel co nejefektivněji. Organizace musí mít jasno v tom, jaká data má v úmyslu do cloudu přesunout a proč, jaké moduly si k tomu obstará, a především, jak bude mít ošetřené veškeré nutné kroky s ohledem na své byznysové priority. Zároveň je třeba upravit směrnice tak, aby odpovídaly celé řadě požadovaných bezpečnostních standardů. 
K největším bezpečnostním rizikům pro organizace patří implementace dat do cloudu bez adekvátní bezpečnostní analýzy a navazujících služeb jako odpovídající poradenství, školení či audity. V rámci Cloud Security všechny zmíněné služby nabízíme, proto jsme schopni organizacím s přechodem do cloudu pomoci od samotného začátku.​

​Popis řešení

​Bezpečnostní audit cloudů

​Bezpečnostním auditům cloudů se věnujeme na této stránce​.

Publikujeme:

​Pro tištěná média jsme se rozepsali o problematice Cloud Security, jednotlivé články si můžete přečíst po kliknutí na miniaturu. 

Bezpečnostní analýzou cloud prostředí můžete předejít velkým komplikacím​

 

Bezpečnostní architektura cloudu​​


​Bezpečnostní rizika při přechodu do cloudu není radno podceňovat

Jaké bezpečnostní nástroje​ potřebujeme v cloudu?​

 

Cloudové hrozby


 

Proč zvolit AEC?

  • Patříme mezi zavedené české security firmy, na trhu úspěšně působíme již déle než 30 let. 
  • Nasloucháme klientům a přizpůsobujeme služby jejich potřebám a časovým možnostem. 
  • Náš tým tvoří specialisté s bohatými zkušenostmi z oblasti vývoje i etického hackingu. 
  • Sledujeme moderní trendy v oblasti vývoje, bezpečnosti a technologií. 
  • Při analýzách zdrojových kódů klademe důraz na manuální revize, které vedou k odhalení většího množství chyb než běžná automatizovaná řešení. 
  • Umožňujeme provádění komplexních bezpečnostních auditů kombinací několika bezpečnostních disciplín. 
  • Stavíme své služby na mnohaletých zkušenostech a léty prověřených standardech.​

​Reference

Naše zkušenosti z projektů​ pro významné organizace ve svém oboru rádi sdělíme na vyžádání.​​​​​


Poptávkový formulář


Ověření: 

​​