Data Loss Prevention

​​​​​​Data Loss Prevention

Nejcennější, co firma vlastní, jsou data. Představte si, jak by se změnilo renomé vaší společnosti, pokud by vaše finanční zprávy, nabídky, klientské záznamy získala konkurence nebo by unikly na veřejnost. Systém DLP ochrání citlivé informace před cíleným útokem i vynesením ze strany vlastních zaměstnanců.

 

Už žádné úniky!

Vedení společnosti mělo podezření na úniky dat z informačního systému. Věděli, co uniklo, ale netušili jak. IT oddělení doporučilo implementovat systém ochrany před únikem dat DLP.

V úvodu projektu jsme analyzovali činnosti uživatelů a toky dat, identifikovali vektory úniku a navrhli příslušná opatření na jejich odstranění. Tímto jsme se lišili od jiných dodavatelů, kteří rovnou přistoupili pouze k nasazení pilotního provozu DLP. V AEC jsme navrhli celkovou koncepci zabezpečení citlivých dat představující sadu opatření, která se musí aplikovat. Po té teprve přišla na řadu implementace technologie DLP, která byla doplněna o instalaci vhodného nástroje pro klasifikaci dokumentů a školení zaměstnanců.

DLP je účinný nástroj pro ochranu citlivých dat, avšak pouze s komplexním přístupem k jeho implementaci do informačního systému, který je pro nás samozřejmostí.

Popis řešení

Data Loss Prevention technologie slouží k identifikaci a ochraně citlivých dat a informací před jejich ztrátou či odcizením. Je vhodná pro firmy, které potřebují mít svá citlivá data chráněna a monitorována.

Tato technologie dokáže monitorovat data na koncových stanicích a rovněž na serverech, a to i při jejich přenosu po síti. Díky jejímu nasazení lze efektivně zabránit úniku či ztrátě dat, ať již například přes externí média, jakými jsou flash-disky, USB, externí disky atp., tak i při odeslání dat elektronickou poštou, jejich sdílením do webové sítě či vytisknutím.

 

 

Proč tuto problematiku řešit?

 • Možné finanční ztráty;
 • Legislativní požadavky;
 • Ztráta reputace firmy na trzích;
 • Odcizení technologických patentů či osobních dat klientů;
 • Prevence před bezpečnostními incidenty.

Bezpečnostní přínosy

 • Monitorování veškerých toků citlivých dat.
 • Možnost pasivního sledování i aktivního zásahu (např. zablokování, šifrování atp.).
 • Automatické vyhledávání a „úklid“ citlivých dat z volně přístupných úložišť.

Organizační přínosy

 • Nadřízený pracovník je automaticky informován o snaze zaměstnanců vynést citlivé informace.
 • Systém uživatele učí, jak nakládat s citlivými daty.
 • Zaměstnanci si jsou vědomi dohledu, což má preventivní účinek.

Reference

Jsme průkopníci této technologie na území České a Slovenské republiky. Náš odborný tým provedl řadu úspěšných implementací pro významné organizace ve svém oboru, jako např. ve společnosti TRCZ. Ostatní reference sdělíme na vyžádání.

Kontaktujte nás


Ověření: