Krizové řízení

​​​​​​Krizové řízení

Podstatou krizového řízení je překonání mimořádných situací jako jsou ekonomické turbulence, špatná manažerská rozhodnutí či pandemie. Cílem protikrizových opatření je včasné rozpoznání přicházející krize a spuštění rámcových záchranných procesů.


 ​​

Jste připraveni na příchod krize?  

Události proběhlé v nedaleké minulosti napovídají, že lze do budoucna očekávat častější výskyt katastrof ovlivňujících lidskou společnost – ty povedou k opakovanému výskytu krizových situací. Jak nám názorně předvedla i pandemie koronaviru, u které se ukázalo, jak zásadní dopady na společnost má pokrytí zdravotních rizik.

Každá krize přináší události, během kterých může dojít k významným provozním, obchodním a v důsledku i finančním důsledkům. Krizové řízení nezajistí, že ke krizi nedojde, ale na situaci vás připraví. Budete pak reagovat včas i adekvátně, a tím zvýšíte šanci, že překonáte nastalou krizi s minimálními ztrátami. Krize může znamenat i příležitost, pokud ji v porovnání s konkurencí překonáte lépe.

Příprava na krizi znamená i to, že včas rozpoznáte události, které ke krizi směřují a odpovídajícím způsobem na ně zareagujete. Bez přípravy mnohonásobně prodlužujete reakční dobu a informace, potřebné pro správná rozhodnutí, pro vás budou nepoužitelné.

Podstatou krizového řízení je připravit procesy, struktury a postupy díky kterým se budou moci odpovědní pracovníci věnovat skutečně efektivnímu řešení nastalé situace.

Jak si odpovíte na tyto otázky?

 • Dokážeme krizi včas rozpoznat?
 • Víme, co dělat, když krize přichází?
 • Vyplatí se náš současný postup při řešení krize podrobit přezkoumání v souladu se současnými „best-practice" v oboru?

 

Během pandemie COVID-19, existovalo velké množství společností, které dovedly aplikovat vhodná preventivní opatření i týdny předtím, než se tak stalo na státní úrovni. Proto je i jednou z důležitých podmínek pro úspěšné zvládnutí krizové situace volba zodpovědných pracovníků, kteří dokáží rychle pracovat s informacemi a na jejich základě provádět správná a včasná rozhodnutí.

Popis řešení

 • Nabízíme konzultace, nebo kompletní zpracování všech fází přípravy procesů souvisejících s krizovým řízením.
 • Kontrolu nebo návrh procesů krizového řízení (včetně přípravy krizového plánu, ustanovení krizového teamu a jeho kompetencí při zvládání krize).
 • Pomoc při nasazování a údržbě krizového řízení.

Jak probíhá spolupráce

 • Po analýze procesů souvisejících s krizovým řízením vám pomůžeme nastavit vhodné postupy pro krizové řízení. Ve spolupráci s vámi připravíme příslušnou dokumentaci a interní procedury.
 • Pomůžeme vám nastavit proces pro včasné rozpoznání přicházející krize.
 • Poradíme vám s volbou vhodných prostředků k monitorování situace i s přípravou kritérií a postupů pro posouzení závažnosti krize.
 • Poté zahájíme přípravu procesů a struktur pro zvládání komplikací, které budou popsány v krizovém plánu a ten zahrnuje:
     • postup pro aktivaci krizových procesů,
     • kroky pro sestavení krizového týmu,
     • způsob komunikace,
     • práci s informacemi,
     • a šablony dokumentace využívané při řešení krize.

Vhodné postupy pro řešení krize je třeba přizpůsobit vašim konkrétním podmínkám. Proto bude naše spolupráce probíhat v úzkém kontaktu, který nám pomůže situaci důkladně vyhodnotit a na základě toho připravit optimální řešení.

Náš přístup

Vychází z doporučení původního standardu BS 11200:2014 organizace BSI, který v současnosti prochází evolucí v EN standard pod označením PD CEN/TS 17091:2018.


Problematika krizového řízení zasahuje především do oblasti řízení společnosti, ale úzce souvisí s problematiku kontinuity businessu ISO 22301:2019. Krizové řízení dále navazuje na řízení incidentů ISO 22320:2018 a řízení rizik ISO 31000:2018.

Výhody

 • V AEC máme stabilní tým security specialistů.
 • Klademe důraz na specializace v konkrétních oblastech, ale současně i na široký přehled, který je v kybernetické bezpečnosti nezbytný.
 • Prvořadé jsou pro nás praktické znalosti získané na projektech realizovaných pro naše zákazníky.
 • Řada našich specialistů se může pochlubit i odbornými certifikacemi, jako CISA, CISSP, ITIL Foundation apod.

Reference​

Dlouhodobě spolupracujeme s firmami a organizacemi napříč celým trhem. Mezi našimi zákazníky najdete nadnárodní společnosti, ale také malé firmy a drobné podnikatele. Všem vycházíme maximálně vstříc a poskytujeme služby na míru s ohledem na jejich velikost i oblast působení. Konkrétní reference vám rádi předložíme na vyžádání.

Kontaktujte nás​​


Ověření: