Bezpečnostný monitoring

​​​​​​​Bezpečnostný monitoring

Bezpečnostné operačné centrum monitoruje a rieši kybernetické bezpečnostné udalosti a incidenty v reálnom čase sedem dní v týždni. Kľúčovou schopnosťou našich analytikov je rozpoznanie bezpečnostných incidentov od bezpečnostných udalostí či falošných poplachov, reagovať na bezpečnostné incidenty či navrhnúť úpravu detekčných mechanizmov.

 


Náš príbeh

AEC Bezpečnostné operačné centrum (AEC CDC) monitoruje a rieši kybernetické bezpečnostné udalosti a incidenty v reálnom čase sedem dní v týždni. Kľúčovou schopnosťou našich analytikov je rozpoznanie bezpečnostných incidentov od bezpečnostných udalostí či falošných poplachov, reagovať na bezpečnostné incidenty či navrhnúť úpravu detekčných mechanizmov. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a službu prispôsobujeme jeho požiadavkám a potrebám.

Popis riešenia

Primárna časť služby je riadenie kybernetických bezpečnostných udalostí a incidentov spočívajúce v: ​

 • ​Zbere, normalizácii, kategorizácii a korelácii informácií z jednotlivých aktív (zdrojov logov) na jednom mieste. 
 • Analýze bezpečnostných udalostí a ich vyhodnotení, či ide o bezpečnostné incidenty, alebo o falošné poplachy. 
 • Investigácii s cieľom stanovenia vektoru útoku, dopadu a zaistenia ďalších informácií nevyhnutných pre vyšetrenie a stanovenie adekvátnej reakcie. 
 • Reakcii a kooperácii pri reakcii vrátane zásahu CSIRT tímu v mieste incidentu. 
 • Aktivite po incidente, evidencii a odporúčaní pre ďalší rozvoj kybernetickej bezpečnosti. 
 • Súčasťou je tiež sledovanie dostupnosti sledovaných aktív (zdrojov logov). 

​V rámci dodávky služby bezpečnostného monitoringu je prevádzkované centrálne miesto pre hlásenie bezpečnostných udalostí a incidentov (Service Desk). Ďalej je v rámci služby zasielaný týždenný prehľadový report o bezpečnostných incidentoch a zraniteľnostiach, ktoré boli detegované aj mimo dohľadovanej infraštruktúry. 

Službu bezpečnostného monitoringu prevádzkujeme v nasledujúcich režimoch

 • ​Monitoring v pracovnom čase (režim 8×5) 
 • Nepretržitý monitoring (24×7) 
 • Hybridný režim (monitoring v pracovnom čase spolu s monitoringom kritických incidentov v režime 24×7) ​

 

Prečo zvoliť AEC?

 • Sme tím skúsených bezpečnostných konzultantov a architektov. 
 • Dokážeme integrovať široké portfóliá technológií do jedného bodu a nad týmito technológiami nastaviť procesy na zaistenie správnej funkčnosti navrhnutého riešenia. 
 • Nami navrhnuté riešenie je v súlade s národnou legislatívou, ale aj medzinárodnými štandardmi. 
 • Navrhnuté riešenie a jeho funkčnosť testujeme penetračnými testami. 
 • Sme lokálnou firmou s kmeňovými zamestnancami a preferujeme osobný prístup ku každému zákazníkovi. 
 • Máme 30 rokov skúseností v oblasti bezpečnosti informácií v rámci sektorov (banky, energetika a utility, telekomunikácie, výrobné podniky, médiá a obchod, poisťovne, verejný sektor).

Referencie

Dlhodobo spolupracujeme s firmami a organizáciami v rámci celého trhu. Medzi našimi zákazníkmi nájdete nadnárodné spoločnosti, ale aj malé firmy a drobných podnikateľov. Všetkým vychádzame maximálne v ústrety a poskytujeme služby na mieru s ohľadom na ich veľkosť aj oblasť pôsobenia. Konkrétne referencie radi predložíme na vyžiadanie.

Kontaktujte nás​


Overenie: